Dowiedz się o nas więcej

O nas

Gmur&Współpracownicy Kancelaria Prawna Zarządzanie Nieruchomościami zapewnia profesjonalną, pełną oraz stałą pomoc prawną w zakresie indywidualnym, jak i podmiotów gospodarczych. Kancelaria świadczy usługi zarówno na rzecz małych – jednoosobowych podmiotów, a także spółek notowanych na giełdach krajowych i zagranicznych. Ponadto świadczymy również szeroko rozumiane usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami. Nasz zespół składa się z osób mających doświadczenie zarówno w wielu międzynarodowych jak i krajowych spółkach kapitałowych. Ponadto osoby tworzące kancelarie posiadają bogate doświadczenie z zakresu administracji samorządowej, są czynnymi współpracownikami Polskiej Akademii Nauk, świadczą szkolenia z zakresu prawa cywilnego oraz szeroko rozumianego prawa nieruchomości i spółek prawa handlowego. Niektórzy z nas zasiadają w składach zarządów spółdzielni mieszkaniowych, są członkami Wielkopolskiego Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Rynku Nieruchomościami oraz zasiadają w składach komisji rewizyjnych stowarzyszeń i spółek.

W ramach swoich usług oferujemy Państwu:

 • Zarządzanie nieruchomościami (wspólnoty, spółdzielnie, nieruchomości prywatne i komercyjne),
 • reprezentowanie Klienta w postępowaniach sądowych, pozasądowych i administracyjnych,
 • sporządzanie pism procesowych
 • gwarancję zastępstwa prawnego oraz procesowego we wszelkich sprawach Klienta prowadzonych przed sądami i innymi organami,
 • konsultacje i porady prawne oraz sporządzanie wszelkich opinii prawnych,
 • opracowywanie projektów umów oraz innych pism i dokumentów,
 • analizę i weryfikację zgodności umów i innych dokumentów, przedłożonych Klientowi przez kontrahentów, z aktualnym stanem prawnym,
 • uczestnictwo w prowadzonych przez Klienta negocjacjach i spotkaniach,
 • uczestnictwo na życzenie Klienta w posiedzeniach jego organów oraz wszelkie czynności związane z organizowaniem i prowadzeniem ww. posiedzeń (Walne Zgromadzenie Wspólników, Walne Zgromadzenia członków spółdzielni mieszkaniowych, zebrania wspólnot mieszkaniowych),
 • prowadzenie spraw windykacyjnych spółek, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych oraz indywidualnych klienta,
 • zabezpieczanie transakcji gospodarczych naszych Klientów,
 • pomoc prawna w zakresie umów sporządzanych w języku obcym angielskim bądź niemieckim (konsultacje, tłumaczenia),
 • stałą opiekę wyznaczonego opiekuna

Ponadto każdy z naszych Klientów otrzymuje w zależności od charakteru sprawy pomoc radcy prawnego, adwokata, aplikanta radcowskiego bądź adwokackiego.

Współpracując z nami, możecie Państwo koncentrować się na efektywnym prowadzeniu i rozwoju swojej nieruchomości lub prowadzonej działalności gospodarczej, korzystając z naszej wiedzy w rozwiązywaniu wszelkich zagadnień i problemów, wykorzystując w tym celu naszych pracowników oraz współpracowników.

 

Z  poważaniem,

Kamil Gmur, Współpracownicy i Pracownicy Kancelarii 

 

Ocena 5/5
5/5
cropped-Logo-Gmur-Wspolpracownicy-Logo.png